Česko zpívá koledy

Předvánoční pění před Levandulovou kavárnou v rámci akce Česko zpívá koledy pořádané Deníkem patří mezi naše dobrovolné aktivity, přesto se zde scházíme v plném počtu a pod odborným vedením Kiwiho a v doprovodu jeho kytary se nám podaří rozezpívat i mnoho obyvatel Zábřeha. Nejinak tomu bylo i ve středu 7. prosince. Příjemným zpestřením byla letos příčná flétna v rukou naší Bety a v triu s Čivavou a Korálkou se holky postaraly o zlatý hřeb pohodového adventního večera. Díky všem, dobrá práce, Šavani!

Česko zpívá koledy / Google Photos