Sportovní den – Jumanji

Po dlouhých letech měl náš kmen opět společnou akci se Zlatou lilií. Proběhl v režii našeho triumvirátu a zástupců vedení ZL a byla inspirována filmem Jumanji. Zázemí pro ni poskytla dubická sokolovna, v níž se čtyři soutěžící týmy pouštěly do připravených disciplín a postupně získávaly do svého vlastnictví důležitou mapu. Po krátké lakrosové vložce na místním hřišti a obědovém občerstvení u ohně nad Dubickem byla celodenní hra zakončena a následoval pěší přesun do Hrabové, kde byla akce zakončena a účastníci se rozjely autobusem ku svým domovům. Děkujeme vedení obou kmenů za přípravu a Zlatce za aktivní účast, budeme se těšit na další příležitost k setkání!

Sportovní den / Google Photos