První předtáborová brigáda

První červnovou sobotu se pětice neohrožených Amazonek WATOKNAPA, Bety, Liška, Lasička a Sedmikráska vydala na tábořiště, aby se popasovala s vyčištěním řádně zanešené tůňky nad umývárkou. Tůňka před jejich snažením připomínala spíše lázeňské skladiště léčivého bahna, po velké porci společné práce svitla naděje, že i letos bude táborová koupelna plně funkční a ani ti největší táboroví špindírové pravidelné hygieně neuniknou.

Na závěr brigády řidič Honza zmožené pracantky unesl proti jejich vůli na zmrzlinu, ostatně jejich odmítavou konzumaci si můžete prohlédnout s ostatními obrázky ze sobotní dámské jízdy v přiložené fotogalerii….

Čištění tůňky 2021 / Google Photos

 

Lázně Bludov

V pátek 4.6.2021 jsme auty bratrů Kiwiho a WYOMINGA vyrazili do Velkých Losin na hudební schůzku Modré Želvy a oldskautů. Ta byla spojena s návštěvou Sachema AJAGUA, který tam teď měsíc léčí své poranění z klanového pytlování, které se odehrálo v měsíci únoru. Sešli jsme se v sestavě AJAGU, WYOMING, Kiwi, Ferda, Marky, MIČKINIKWA, Blek a Gurchu. V první části jsme probrali předtáborovou brigádu, kterou organizuje MIČKINIKWA. Druhým bodem byla návštěva šumperského divadla. Nakonec se přihlásilo 6 zájemců, a tak příští pátek vyrážíme. Poté se rozezněla kytara v rukou Kiwiho a Gurchua a nečekaně se k nám přidalo i pár lázeňských hostů. Akce byla povedená a začali jsme tvořit náš oldzpěvník. První listy dodal Kiwi.
Domů jsme dorazili okolo 21. hodiny. Poděkování patří řidičům (WYOMING a Kiwi) a kytaristům (Gurchu a Kiwi).

I činnost starších bojovníků se rozjela naplno…

Po předchozích povedených akcí Otevírání studánek a setkání k příležitosti založení 95. klubu zábřežských oldskautů se v neděli 30.5. večer uskutečnila další akce starých pák. Šavanská legendární edice má další publikaci a to Sborníček o tragické události bratrů Klimešů. Sborníček byl předán účastníkům nedělní akce. Na břehu řeky Sázavy proběhl vzpomínkový rituál a díky Gurchuovi jsme zapěli pár písníček. Akce se líbila a poděkování od starosty Františka Johna a pana Vysockého, který  má kořeny v rodině Klimešů.

Nejbližší akce klanu Modrých želv – páteční Velkolosinská notička, indiánské kulturní okénko 11.6. , táboření a předtáborová brigáda.

Za klan Modrých želv MIČKINIKWA

Oldskauti / Google Photos

Činnost po půlroční odmlce obnovena!

S ústupem covidové pandemie se konečně uvolnila Vládou ČR vydaná opatření a umožnila obnovu kmenové činnosti v obvyklé podobě. Se začátkem června se tak konečně opět setkáváme na každotýdenních pravidelných rodových schůzkách, v polovině června se pak účastníci tábora a dobrovolníci z řad rodičů setkají na louce u Štítů, aby společnou rukou zapracovali na sobotní brigádě. Družiny starších (Káňata a Vlci) a případní dobrovolníci z řad mladších na tábořišti přespí a zúčastní se nedělního přesunu v indiánském oblečení do Hoštejna – indiánský oděv podmínkou!

Úklid před klubovnou

Jak už to bývá, stěhování s sebou neodmyslitelně nese i velký úklid a zbavení se nepotřebných či již nefunkčních věcí. Nejinak tomu bylo i v případě stěhování kmenového majetku z Bludova do Zábřeha. Prostor před klubovnu z větší části zabírala hromada právě takového harampádí, které bylo třeba odvézt do Separexu. O tuto záslužnou práci se postarali rukou společnou Ferda s Komárem a vedení jim za celý kmen posílá velký dík!

Úklid před klubovnou / Google Photos

 

Velké stěhování

Třetí dubnovou sobotu jsme díky drobnému rozvolnění anticovidových opatření mohli konečně překročit hranici katastru svých obcí, a tak jsme se vrhnuli na dlouho plánované stěhování kmenového vybavení z areálu bludovské firmy NHKZ Steel, kde díky organizačním změnám nebylo další skladování možné. V devět ráno stála údernická parta na značkách a velké stěhování mohlo začít. Nakládači v Bludově nakládali, mezi Bludovem a Zábřehem pendlovala auta s přívěsnými vozíky, šikovné ruce rovnaly dovezený materiál do připravených regálů a díky celkové souhře všech zúčastněných členů a rodičů bylo vlastně během dopoledne hotovo. Zbývá přepravit již dosloužilé či nepoužitelné kousky do Separexu, přebytečné bedny byly nabídnuty k odprodeji a utržený peníz bude využit ke kmenové činnosti. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Stěhování 17.4.2021 / Google Photos

Prezenční skautská činnost stále pozastavena

Ačkoli od pondělí 12. dubna dochází k určitému rozvolnění stávajících anticovidových opatření (školní výuka na 1. stupni, obchody s dětskými oděvy, amatérský sport atd.), po právních rozborech nepřikročilo skautské ústředí k povolení běžné činnosti (schůzky v klubovně či venku, víkendové akce) – zdroj: krizovatka.skaut.cz.

I nadále tedy zůstáváme pouze v distančním režimu. Pro zájemce však naše podnáčelnice rozjíždí celooddílové online schůzky, více informací naleznete ve svých emailových schránkách.

S modrou oblohou, náčelnictvo kmene

Jarní práce na klubovně

Zvelebování klubovny pokračuje i na jaře, s pořezáním dřeva na topení pomohla o velikonočním víkendu celá rodina od Vrabčáka a Sýčka a tímto jim děkujeme. Ženská část náčelnictva se zase vrhla na úklid dílny, která už to opravdu potřebovala. Nevěřili byste, jak prostorná místnost to nyní po úklidu vlastně je 🙂 Nakoukněte do přiložené fotogalerie….

Klubovna – dílna+dřevo / Google Photos