Přípravy na Indiánský den běží naplno

Před vypuknutím Indiánského dne je třeba mnoho věcí zařídit a připravit. Hlavní tíhu akce nese na svých bedrech MIČKINIKWA – zajistil kulturák a propagaci, je v kontaktu s mnoha oddíly, které se přijedou podívat, řeší celkovou koncepci a materiální zajištění akce. Své však odvádí i ostatní – WATOKNAPA chystá stanoviště „obřadní roucha“, WYOMING stylovou výzdobu táborových beden, TUWANAKHA s TAWASUTOU šití indiánských capotů z dek, Kiwi s parťákem Bobem hudební doprovod, Komár opět pomáhá nemalou měrou s potřebným materiálem a také s ubytováním vzdálenějších oddílů, Sněhurka pro tyto kamarády rezervuje bowling na sobotní večer, a dále je tu mnoho pomocných rukou z řad rodičů a sympatizantů našeho kmene: taťka od Lasičky a Lišky, Dominik, TAWASUTA a taťka od Tygra nastříkali WAKIŠAKOU vyrobené nové táborové bedny na základní bílou barvu (viz foto), Mráček, Sob a Píďa se postarají o stanoviště „indiánské kostky“, zbytek Tygrovy rodiny o výrobu papírových týpí, kluci z Tate-o-šota o výrobu indiánských ozdob do vlasů, pomohou též šumperští Kamarádi, Lenka, Ferda, Burák, Tarzan, Slávek, mamka od IQ a Korálky a mnozí další. Přátelé, těšte se, bude toho skutečně hodně a všem těm, kdo se na uspořádání akce podílejí, patří už teď velký dík!

Táborové bedny

RVVZ Šumperk

Koncem měsíce března podpoříme Regionální Vzájemnou Výměnu Zkušeností pořádanou šumperskými T.O.Kamarádi, MIČKINIKWA bude mít v rámci této pravidelné akce několik přednášek. Pokud byste měli o účast na RVVZ zájem, mrkněte na stránky T.O. Kamarádi do sekce RVVZ (rvvz.tokamaradi.cz), kde je vše důležité, případně kontaktujte MIČKINIKWU. Na plakátu najdete také naši členku Čaču , která se RVVZ účastnila před lety.

RVVZ Šumperk

Placky na Indiánský den

Z dílny sachema Sokola vzešly grafické návrhy pro další ze šavanských placek, tentokrát pro nadcházející Indiánský den. Náčelník už je razít, těšte se! 🙂

 

Výprava na tábořiště u Koruny

Zimní počasí a chřipková epidemie se podepsaly pod slabší účastí na výpravě na jedno z bývalých šavanských tábořišť, a tak vlakem do Krasíkova vyrazilo „jen“ čtrnáct Šavanů. Tady jsme si prohlédli nejprve torzo někdejšího augustiniánského kláštera a také jeden z posledních šesti funkčních akvaduktů na našem území a pak už vystoupali do Koruny, odkud jsme pokračovali zimní krajinou plnou stop zvěře až na místo, kde v roce 2011 proběhl Tábor zlaté horečky. Po uvaření oběda jsme si tu zahráli něco her a vyrazili lesní cestou přes osadu Zejfy na vlak do Hoštejna. Zbývá už jen pogratulovat vítězi lednového bodování vanatovi Vrabčákovi – gratulujeme! 🙂

Výprava na tábořiště u Koruny / Google Photos

 

Setkání vůdců ABS

Tuto sobotu se za náš kmen Shawnee zúčastnili Sněhurka, Komár a MIČKINIKWA setkání vůdců a činovníků ABS v Praze. Setkání bylo přínosné a byly navázány nové kontakty, které pomohou i k větší účasti na našem Indiánském dni.

Náčelník

setkání vůdců ABS

Změna víkendových plánů!

Původně plánovaná Hra městem v Šumperku s T.O. Kamarádi se nadcházející sobotu bohužel neuskuteční, místo toho vyrazíme na výpravu na místo, kde proběhl jeden ze šavanských táborů. Vzhledem k charakteru akce vyrazí pouze družiny Medvědů a Káňat, akci vede TAWASUTA a Eddie. Tak v sobotu v 9:00 na viděnou na zábřežském vlakovém nádraží 🙂

 

výprava Koruna