40 let Midewiwinu

Midewiwin vznikl začátkem 11. září 1982 na brdských Manádách jako neoficiální společenství několika kmenů, které se inspirovaly symbolikou a ohniveckým systémem kmene Neskenon. Tato symbolika mnohým nahrazovala symboly woodcraftu či skautingu, k nimž tehdy nebylo možno se otevřeně hlásit. Kmeny Midewiwinu měly například svůj společný systém evidence titulů a činů – jakýsi předchůdce dnešní elektronické evidence Ligy.

Po roce 1990 některé kmeny Midewiwinu vstoupily do Ligy (zejména pražské kmeny – Neskenon, Konestoga, Tussilago, …), některé zanikly, další (zejména ze Zábřeha na Moravě) pokračovaly pod hlavičkou Junáka. Midewiwin se svojí symbolikou jistě přispěl i k dnešní podobě Ligy lesní moudrosti. Náš kmen je jedním z těch, které se k midewiwinské myšlence otevřeně hlásí i v dnešních dnech a nadále kráčí cestou ohnivectví, plnění orlích per a táboření v týpích v indiánském stylu.