Mistrovství ČR v uzlování klepe na dveře

Je to tu, série šavanských účastí na uzlařských regatách vyvrcholí v Ostravě na neoficiálním mistrovství ČR! V hornickém městě na nás však čekají i jiné zážitky, a tak neváhejte obratem potvrdit naší náčelnici svou účast (případně zaslat omluvenku), abychom mohli včas zarezervovat jízdenky!

Kromě tréninku uzlování věnujte také čas případné přípravě na splnění vybraných orlích per, zvláště se zaměřte na ta základní, která vám ve vašich dekretech zatím chybí. Trojdenka bude ideální příležitostí pro jejich lov.

Zvadlo Ostrava 2020

Olomoucká regata 2020 je za námi

Letošní olomoucká regata byla co do počtu účastníků největší za posledních několik let, co na ni jezdíme. Účastnilo se jí šest oddílů a ani v tak velké konkurenci se naše modré barvy neztratily. Nejnabitější kategorie plavčíků měla dokonce ryze šavanské finále! MIČKINIKWA dosáhl nejrychlejšího času dne, superfinále vyhrál IQ a nebýt závěrečné taktické chybky v dračím uzlu, získali bychom jasné prvenství i ve štafetách. Mnozí Šavani si vylepšili svá historická maxima, a tak i za dva týdny můžeme vyrazit na neoficiální mistrovství České republiky do Ostravy s oprávněnými nadějemi na několik umístění na bedně. Wašte všem, kdo se zúčastnili!

Regata Olomouc 2020 / Google Photos

Akela

Přišla zpráva, že odešel k věčnému ohni Akela ze Šumperka. Patřil k málu skautů našeho okresu, kteří nám Šavanům mnohokrát pomáhali při našich akcích. On sám se častokrát zasloužil, že jeho obrovské skautské sbírky doplnily naše velkolepé šavanské výstavy, které jsme pořádali nejen pro širokou zábřežskou veřejnost, ale pro desítky oddílů a kmenů z celé republiky.  Jezdil za námi na tábory, kde vedl besedy ohledně skautingu, účastnil se mnoha našich skautských aktivit a pomáhal i drobnými dary. Hlavně jeho zásluhou jsme mohli u příležitosti pořádání skautských dní vydat zábřežské skautské odznaky. Náš kmen také využíval chatu na Smrčině, když byl ještě správcem, a my jsme díky němu poznali toto krásné místo nad Sobotínem. Nezapomeneme se s ním rozloučit na jeho poslední cestě 9. ledna v Šumperku.

parte

PF 2020

Všem příznivcům kmene Shawnee přejeme do nového roku suché stezky a modrou oblohu nad hlavou a těšíme se na nová setkání v roce 2020!

Živý betlém ve Zvoli

Zatímco v Zábřeze přispěli naši členové k navození příjemné adventní atmosféry veřejným zpěvem koled, ve Zvoli se spolu se spolkem Zvolští optimisté mnoho současných i bývalých Šavanů zapojí do realizace 4. ročníku tamního živého betléma. Všechny příznivce našeho kmene na tuto akci srdečně zveme. Na viděnou v sobotu 21.12. v 16:00 u zvolské sokolovny!

živý betlém

Bez práce nejsou koláče….totiž uhlí!

Děkuji všem, kteří se zapojili do rychlé akce, kterou nám nabídla maminka od Jitřenky. Za roznos letáků po Zábřeze wašte Vlkům, Drozdíkovi a MIČKINIKWOVI, ve Zvoli nám pomohli Eddie, Sedmikráska, Vrabčák a TAWASUTA – wašte. Za tuto pomoc dostaneme uhlí na zábřežskou klubovnu od firmy Paliva – Energo. DĚKUJEME 🙂

Vážím si pomoci rodičů i členstva o to více, že jsem sama kvůli nemoci nemohla udělat víc, než rozhodit sítě.
Je vidět, že táhneme společně za jeden provaz a že náš kmen není jen kroužek, ale že jsme mnohem víc než to…. jsme ŠAVANI.

WAŠTE VŠEM

náčelnice