40 let Midewiwinu

Midewiwin vznikl začátkem 11. září 1982 na brdských Manádách jako neoficiální společenství několika kmenů, které se inspirovaly symbolikou a ohniveckým systémem kmene Neskenon. Tato symbolika mnohým nahrazovala symboly woodcraftu či skautingu, k nimž tehdy nebylo možno se otevřeně hlásit. Kmeny Midewiwinu měly například svůj společný systém evidence titulů a činů – jakýsi předchůdce dnešní elektronické evidence Ligy.

Po roce 1990 některé kmeny Midewiwinu vstoupily do Ligy (zejména pražské kmeny – Neskenon, Konestoga, Tussilago, …), některé zanikly, další (zejména ze Zábřeha na Moravě) pokračovaly pod hlavičkou Junáka. Midewiwin se svojí symbolikou jistě přispěl i k dnešní podobě Ligy lesní moudrosti. Náš kmen je jedním z těch, které se k midewiwinské myšlence otevřeně hlásí i v dnešních dnech a nadále kráčí cestou ohnivectví, plnění orlích per a táboření v týpích v indiánském stylu.

Vánoční sbírka ve znamení úspěchu!

Díky nápadu naší podnáčelnice Eddie jsme letos uspořádali ve Zvoli sbírku zimního oblečení, spacáků, dek a hygieny pro šumperskou Armádu spásy a kromě členů a rodičů naši výzvu vyslyšela i řada zástupců Zvolské čtyřky a ostatních obyvatel (nejen) Zvole. Na přiložených obrázcích můžete vidět, že nashromážděným materiálem pro potřebné všichni společně naplnili jednu z šaten Komunitního centra a sami pracovníci Armády spásy byli překvapeni, že kapacita jejich dodávky na odvoz stačit nebude a rádi museli cestu do Zvole absolvovat hned dvakrát 🙂

Dobrá věc se podařila, děkujeme všem zúčastněným!

Sbírka

Tábor deštivých nocí

Se zpožděním zapříčiněným potáborovými dovolenými a také technickými problémy na straně providera domény vám konečně můžeme nabídnout obsáhlou fotogalerii táborového dění.

Tábor dostal na závěrečném sněmu název Tábor deštivých nocí, nicméně i přes rozmary počasí můžeme za všechny jistě říct, že jsme si užili více než dva týdny pohody, her, soutěží a jiných společných radovánek. Táborovému dění se věnuje i poslední číslo Březové kůry, takže přejeme příjemné počtení někde u vody, na chatě či u moře. Zkrátka užívejte prázdnin, dokud jsou, a na viděnou na zářijové Zahajovačce!

Tábor 2021 – Tábor deštivých nocí / Google Photos

Tábor postaven!

Byl to hektický den, ale vše se zdárně podařilo! Za vydatné pomoci některých tatínků a bývalých členů se nám dnes podařilo převézt veškeré táborové vybavení, postavit na louce 10 týpí včetně fungl nové osmičky, zprovoznit kuchyni i s táborovými kamny a celou ji zaplachtovat a dobudovat většinu nutného táborového zázemí. Starší členové už jsou na místě, zabydlují se a dolaďují tábořiště na zahájení samotného tábora a příjezd zbytku kmene. Ať žije tábor 2021!

Stavba tábora

Činnost po půlroční odmlce obnovena!

S ústupem covidové pandemie se konečně uvolnila Vládou ČR vydaná opatření a umožnila obnovu kmenové činnosti v obvyklé podobě. Se začátkem června se tak konečně opět setkáváme na každotýdenních pravidelných rodových schůzkách, v polovině června se pak účastníci tábora a dobrovolníci z řad rodičů setkají na louce u Štítů, aby společnou rukou zapracovali na sobotní brigádě. Družiny starších (Káňata a Vlci) a případní dobrovolníci z řad mladších na tábořišti přespí a zúčastní se nedělního přesunu v indiánském oblečení do Hoštejna – indiánský oděv podmínkou!

Prezenční skautská činnost stále pozastavena

Ačkoli od pondělí 12. dubna dochází k určitému rozvolnění stávajících anticovidových opatření (školní výuka na 1. stupni, obchody s dětskými oděvy, amatérský sport atd.), po právních rozborech nepřikročilo skautské ústředí k povolení běžné činnosti (schůzky v klubovně či venku, víkendové akce) – zdroj: krizovatka.skaut.cz.

I nadále tedy zůstáváme pouze v distančním režimu. Pro zájemce však naše podnáčelnice rozjíždí celooddílové online schůzky, více informací naleznete ve svých emailových schránkách.

S modrou oblohou, náčelnictvo kmene