Akela

Přišla zpráva, že odešel k věčnému ohni Akela ze Šumperka. Patřil k málu skautů našeho okresu, kteří nám Šavanům mnohokrát pomáhali při našich akcích. On sám se častokrát zasloužil, že jeho obrovské skautské sbírky doplnily naše velkolepé šavanské výstavy, které jsme pořádali nejen pro širokou zábřežskou veřejnost, ale pro desítky oddílů a kmenů z celé republiky.  Jezdil za námi na tábory, kde vedl besedy ohledně skautingu, účastnil se mnoha našich skautských aktivit a pomáhal i drobnými dary. Hlavně jeho zásluhou jsme mohli u příležitosti pořádání skautských dní vydat zábřežské skautské odznaky. Náš kmen také využíval chatu na Smrčině, když byl ještě správcem, a my jsme díky němu poznali toto krásné místo nad Sobotínem. Nezapomeneme se s ním rozloučit na jeho poslední cestě 9. ledna v Šumperku.

parte