PF 2020

Všem příznivcům kmene Shawnee přejeme do nového roku suché stezky a modrou oblohu nad hlavou a těšíme se na nová setkání v roce 2020!