Velká událost v náčelnictvu!!!!

Eddie

 

Je to tak, přátelé! Přestože ani samotná oslavenkyně této skutečnosti nechtěla uvěřit a musela si zkontrolovat své datum narození ve svém občanském průkazu, je nám ctí oznámit vám, že naše Eddie dosáhla v plné duševní síle své plnoletosti!

Eddie, za celý kmen Ti přejeme, ať i v dalších letech kráčíš po suchých stezkách pod čistou modrou oblohou! 

Náčelnictvo Shawnee