Pozvánka na prázdninovou přednášku

Náčelník objevil na stránkách Ligy lesní moudrosti pozvánku na více než zajímvaou přednášku! Jedná se o vyprávění Julie A. Seton o svém dědečkovi Ernestu Thompsonu Setonovi. Kdo se trochu zajímá o historii, ten ví, že se jedná o zakladatele woodcrafterského hnutí, bez něhož by pravděpodobně neexistoval ani skauting, určitě ne v podobě, jak jej známe dnes.

MIČKINIKWA se na přednášku určitě chystá, případní další zájemci, ozvěte se!

Pozvánka