Výroba nových šavanských rouch

Vedení kmene s radostí konstatuje, že únorový indiánský den ve vás probudil nevídanou činnorodost a šikovnost. Zatímco někteří z vás pilně pracují na ruční výrobě svých nových capote (víc v nové Březové Kůře), jiní se se stejnou vervou pustili do šití nových rouch. Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, Korálka a IQ se opravdu činí a už se těšíme na výsledek jejich práce. Wašte oběma za jejich zápal a také jejich mamince Markétě za pomocnou ruku!

Roucha IQ a Korálka