Zvadlo na 106. sněm kmene

Pozor, změna! Z důvodu velké vytíženosti v posledních dvou předtáborových měsících se náčelnictvo kmene dohodlo, že původně plánovaný třídenní sněm kmene proběhne nakonec jako akce jednodenní, sněm se bude konat na Chillicothu. Veškeré potřebné informace naleznete na přiloženém zvadle.

106._sněm_zvadlo