Chceš studovat historii woodcraftu/skautingu?

Stačí kontaktovat náčelníka a vypůjčit si publikaci. Sbírka almanachů zaznamenává obrovské množství vzpomínek na bezvadně fungující oddíly, střediska či velké skautské akce. Nezapomíná ani na osobnosti woodcraftu, skautingu a trampingu.

MIČKINIKWA

Almanachy / Google Photos