Šavanské placky

V tomto roce jsme se vrhli do výroby pamětních placek na naše šavanské akce. Mnozí z vás již mají doma pěknou sbírku, a to buď placek táborových, anebo z veřejnosti přístupných akcí. Poslední letošní placku budete moci získat na tradiční a široké veřejnosti opět přístupné akci Vánoční tvořivé dílny, která proběhne v sobotu 9. prosince 2017 v sokolovně v Leštině.