Šavanské placky

V tomto roce jsme se vrhli do výroby pamětních placek na naše šavanské akce. Mnozí z vás již mají doma pěknou sbírku, a to buď placek táborových, anebo z veřejnosti přístupných akcí. Poslední letošní placku budete moci získat na tradiční a široké veřejnosti opět přístupné akci Vánoční tvořivé dílny, která proběhne v sobotu 9. prosince 2017 v sokolovně v Leštině.

Body, body, body

Členům kmene připomínáme, že v říjnové Březové kůře dostali poprvé možnost získat prémiové body do javorové nažky (bodování členů kmene). Stačí správně zodpovědět několik otázek týkajících se článků ve zmiňovaném čísle našeho časopisu, pro pozorné čtenáře to jistě nebude problém. Odpovědi zasílejte mailem Eddie (mailová adresa taktéž v BK), anebo nahlaste osobně.

1) Kolik odvážlivců se vydalo na letošní prémiovou trasu Drsoň v rámci Branné stezky pořádané naším kmenem?

2) Kde probíhal první šavanský podzimní hon? Případně komu patří tamní chata?

3) Jak se jmenuje vzdělávací ústav, kde se snaží Medvěd domoci svého středoškolského vzdělání?

4) Jakým slovem se označují indiánské taneční slavnosti?

5) Jak byl nazýván parník, který se účastnil bitvy u Bad Axe a svým drtivým účinkem prakticky ukončil Válku Černého jestřába?

Deskové hry 2017

V sobotu 11. listopadu jsme opět po nějakém čase uspořádali veřejně přístupnou akci Deskové hry. V příjemném prostředí hrabovské základní školy se sešla asi padesátka účastníků a na mnoha stanovištích probíhala urputná zápolení v Osadnících z Katanu, Labyrintu, Halali, Carcassone, lovení rybiček, stavění věže a mnoha dalších hrách. Kromě herního nadšení a setkání s mnoha kamarády z tábora z řad Zálesáků byla pro zúčastněné odměnou další originální placka z šavanské dílny.

Opět přinášíme bohatou fotogalerii (pro rozbalení stačí kliknout na úvodní fotografii), děkujeme hrabovské škole a městu Zábřeh za podporu a na viděnou na další akci!

Deskové hry 2017 / Google Photos

Dušičky

V pátek 3. listopadu se sešla skupinka oldskautů u zábřežského hřbitova a pod vedením náčelníka Mičkinikwy obešla hroby 20 skautů a skautek. Na všech navštívených hrobech jsme zapálili vzpomínkovou svíčku.

Dušičky / Google Photos

Dušičky

Blíží se Dušičky a staří Šavani zavítají na zábřežský hřbitov, aby zapálili svíčku na hrobu Hugo Morávka – Sachema Agitana. Tentokrát MIČKINIKWA zájemce provede také po hrobech zábřežských skautů. Pokud máte zájem, napište mu a on vám napíše, kdy a kde.
Na fotografii je skupinová fotografie skautů z roku 1994, kdy Šavani spoluorganizovali setkání roverů a rangers okresu Šumperk – na foto vidíme zástupce oddílů Trojka Shawnee / Agitan – zcela vlevo /, 5. oddíl Pegas Šumperk, 1. dívčí oddíl Šumperk, 3. dívčí oddíl Šumperk, skauti Bludov.

Dušičky / Google Photos