Předtáborová brigáda

Blížící se prázdniny mohou znamenat jen jediné – pracovní galeje pod knutou krvežíznivých ovádů na štítecké louce. Nejinak tomu bylo letos. Jak vidno z titulní fotky, pracovní zaujetí bylo veliké 🙂

Za nepříliš hojné účasti (chválíme všechny zúčastněné rodiče a přijedší malé i velké táborníky!) se díky společnému úsilí podařilo vyhloubit novou latrinu a odpadovku, demoliční četa po sobě opravila poklop na druhou jmenovanou jámu, pospravily se mostky přes potok, snosila většina týpiových tyčí a nějaké ty postele a podlážky, marodka a zdravoťák byly uvedeny opět do provozuschopného stavu, nové krajinky byly úhledně srovnány na hromádku za kuchyní, osvědčení instalatéři z řad oldskautů připravili sprchy a s tradičními bahnomilkyněmi vyčistili tůňku nad umývárkou a zpevnili hrázku a taktéž byly z kopřiv vysvobozeny cestičky k latrinám a umývárce. Suma sumárum byla uspořena spousta času, kterou tak bude možné věnovat hrám, zábavě a tradičním táborovým taškařicím. Táboru zdar!

Předtáborová brigáda / Google Photos