Výroba svíček pro Ukrajinu

Šavani se zapojili do akce Světlo a teplo pro Ukrajinu. Dobrá věc se podařilo, a to za přispění mnoha šavanských členů, rodičů či pomocníků ze spřátelených oddílů.  Ti všichni mají velkou zásluhu na výsledku akce – ve prospěch válkou zasažené Ukrajiny se podařilo vyrobit přes 300 svíček!!!!

Děkujeme nejen zúčastněným, ale také firmě Mýdlový svět (www.mydlovysvet.cz) za sponzorský dar parafinu, dále všem, kteří se zapojili do sbírky vosku a plechovek, a v neposlední řadě Zvolské čtyřce za zapůjčení prostor.

Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, sehraná manufaktura jela na plné obrátky a poslední vytrvalci opouštěli Komunitní centrum v pozdních nočních hodinách. Wašte!

Světlo a teplo pro Ukrajinu / Google Photos