120. sněm kmene Shawnee

V sobotu 20. května zasedli šavanští bojovníci s četnými hosty ke 120. sněmu našeho kmene. Konal se na tradičním zábřežském sněmovišti U Jezírka a jak se na jubilejní sněm patří, měl hned několik pomyslných vrcholů. Především máme po roce a čtvrt opět kompletní náčelnictvo! Novou náčelnicí byla zvolena jediná odvážná kandidátka EHAWIN a kmen jí vyjádřil drtivou podporu. Ve volbě degandawidy se utkaly Čivava a WATOKNAPA a poměrem 19:5 si Šavani zvolili první jmenovanou. Podnáčelnicemi byly následně jmenovány WATOKNAPA a Dredy. Další významnou chvílí bylo uvedení šavanských bojovníků do Velké a Malé Lóže a náš kmen bude od této chvíle plnit orlí pera dle Svitku březové kůry vydávaného Ligou lesní moudrosti. V neposlední řadě byly za práci pro kmen a pro mladší následovníky uděleny březové lístky, nejvyšší stupeň – šedý s pořadovým číslem 8 – byl předán šamanu WAKIŠAKOVI. Wašte!

120. sněm je tedy minulostí, na jeho průběh se můžete podívat do bohaté fotogalerie, kterou pro nás nafotila wagamed HANTEWIN z Mazaskazi Wanča. Děkujeme!

120. sněm Shawnee / Google Photos