Výprava do Jeseníků

Přesně v polovině dubna, kdy většinová populace v souladu se známou pranostikou ještě dlí za kamny a prohřívá své zkřehlé údy, vyrazili naši zocelení bojovníci do lůna Jeseníků, aby objevili zbytky bájného sněhu, o němž toho tolik slyšeli od svých prarodičů. A díky protřelému dobrovolnému horskému vůdci (civilním zaměstnáním „taťka Čivavy“) tohoto nesnadného cíle dosáhli! Vystoupali až na útulnu na Paprsku, kde ochutnali něco ze skromné vysokohorské stravy, a po strastiplné cestě bezpečně sestoupili zpět do rodných nížin; dle prvních kontrolních sčítání se zdá, že dokonce v plném počtu. Že gratulujeme…. 🙂

Jeseníky 2023 Paprsek / Google Photos