Výprava do Litovelského Pomoraví

Že je leden? To nemůže šavanské bojovníky rozhodit! První letošní výprava nás zavedla do Litovelského Pomoraví a zlákala hned patnáct odvážných členů. Lužní les a jeho obyvatelstvo se sice nachází v odpočinkovém režimu, ale i tak jsme na ramenech Moravy narazili na četné příslušníky opeřené říše, křížili jsme hotové dálnice spárkaté zvěře a některé z nás čerstvý lesní vzduch natolik rozparádil, že se chtěli sami ponořit do chladných vln. Abychom uklidnili rodiče, povolení se těmto jedincům nedostalo!  Zhlédli jsme také část romantických stavebních památek novozámeckého areálu, vyřádili se při několika vypečených hrách a hlavně se pěkně prošli a nakonec i trochu proběhli v úspěšné snaze stihnout vlak, který nás dovezl z Moravičan zpět domů 🙂

Výprava do Litovelského Pomoraví / Google Photos