116. kmenový sněm

K jarnímu sněmu zasedli bojovníci kmene po delší době venku, místem jeho konání byla zábřežská Slibová rokle a v rámci společného ohniveckého kurzu jsme zde rádi přivítali také hosty z kmene Mazaskazi Wanča – HANTEWIN, Hráďu, Myšku a Jendu. Vrtkavé počasí nám nakonec ukázalo svoji přívětivější tvář, a tak pod modrou oblohou mohly proběhnout tradiční boje o skalpy (3x zvítězila Káňata posílená o Sovy, jednou kvartet našich hostů) nebo soutěž o muže/ženu sněmu (gratulujeme vítězce Čivavě!). Došlo také na volby, při nichž opět nebylo zvoleno „řádné“ náčelnictva, složení následně voleného triumvirátu doznalo jedné změny oproti jeho dosavadní podobě – zkušené podnáčelnice Eddie a Dredy doplní minimálně v období do táborového sněmu sagamor Čivava. Wašte!

Dále byli za plnoprávné bojovníky přijati všichni úspěšní absolventi nedávné nováčkovské zkoušky, uděleno mnoho orlích per, novopečený bojovník Ríša byl hned pasován do hodnosti vanata a gaosedi Vrabčák a Liška do hodnosti ranger. Po splnění 6 podmínek z 11 se WATOKNAPA stala pomyslným nositelem Tekumsehova štítu.

Sněm byl zakončen tradičním Gilwellským kruhem a večerní písní kmene Zuni.

116. sněm / Google Photos