Výprava na Drozdovskou Pilu

Sobotní výprava byla sice v komorním duchu, ani menší počet účastníků však nenaboural naše plány.
Vyrazili jsem od klubovny přes Bořiny, Růžové údolí (kde se k nám ženským připojil ještě Štěpán:-)), Pivonín, Drozdov až na Drozdovskou Pilu za táborníky z našich řad i za kamarády z Ksigudanu či Mohawků.
Cestou proběhlo několik her a soutěží na družiny i jednotlivce, v Pivoníně poznávačka kytek, v Drozdově to byli ptáci a na Drozdovské Pile kvíz na stromy.
Nazpět jsme se dostali autobusem od Renostavu, v nohách jsme měli více jak 15 km za pěkného jarního počasí.

Výprava na Drozdovskou Pilu 14.5.2022 / Google Photos