Dřevní brigády

V závěrečné dekádě dubna proběhly dvě brigády za účelem doplnění dřeva na zábřežské klubovně. Všem zúčastněným patří velký dík, díky jejich úsilí se jistě podaří snížit počet vážných omrzlin utrpěných na klubovních akcích na nezbytné minimum. Na místy až punkový zápis průběhu jedné z brigád z pohledu Morčete se můžete těšit v dubnovém vydání kmenového časopisu Březová kůra 😉

Brigáda(y) na dřevo / Google Photos