Lázně Bludov

V pátek 4.6.2021 jsme auty bratrů Kiwiho a WYOMINGA vyrazili do Velkých Losin na hudební schůzku Modré Želvy a oldskautů. Ta byla spojena s návštěvou Sachema AJAGUA, který tam teď měsíc léčí své poranění z klanového pytlování, které se odehrálo v měsíci únoru. Sešli jsme se v sestavě AJAGU, WYOMING, Kiwi, Ferda, Marky, MIČKINIKWA, Blek a Gurchu. V první části jsme probrali předtáborovou brigádu, kterou organizuje MIČKINIKWA. Druhým bodem byla návštěva šumperského divadla. Nakonec se přihlásilo 6 zájemců, a tak příští pátek vyrážíme. Poté se rozezněla kytara v rukou Kiwiho a Gurchua a nečekaně se k nám přidalo i pár lázeňských hostů. Akce byla povedená a začali jsme tvořit náš oldzpěvník. První listy dodal Kiwi.
Domů jsme dorazili okolo 21. hodiny. Poděkování patří řidičům (WYOMING a Kiwi) a kytaristům (Gurchu a Kiwi).