Pokračují práce na klubovně!

Pracovní nasazení na klubovně nekončí! Nefunkční krb byl odstraněn a máme domluvenou spolupráci zedníka na zapravení zdi (jedná se o stejnou dobrou duši, která momentálně pracuje na rozšíření schodiště), za pomoci Bety a její mamky Heluš byla uklizena půdička nad umývárkou a částečně i malý sklad vedle naší klubovny, díky Ferdovi, Komárovi a pomocníkovi Jardovi byl odvezen kovošrot a plechovky, Ferda navíc zajistil druhé chybějící dveře na WC a už se pracuje na jejich úpravě, sobotní sedmičlenné komando WATOKNAPA, Honza, AJAGU, Eddie, Bety, Morče a Hobit pak vynosilo suť z krbu a zbytek cihel ze sklepa do Komárem zajištěného kontejneru a proběhlo rovněž lehké oškrabání zdí před plánovanou výmalbou (na slovo vzatý malíř již obhlédl situaci a přislíbil snad i dodání penetrace a barvy). O den později pak náčelnice s Honzou dokončili vyklizení malého skladu, zde se však ukázalo, že dřevěné regály jsou nevratně poškozeny plísní a budeme muset zakoupit regály kovové….

Každopádně se práce na klubovnu sunou zdárně dopředu a to hlavně díky naší neúnavné náčelnici WATOKNAPĚ – děkujeme za vytrvalost a nasazení!

Vše můžete zkouknout na přiložených fotografiích:

Další práce na klubovně / Google Photos