Přístavek uklizen!

Hotovo…poslední lopatka nametena, odpad odvezen, přístavek na topení na klubovně uklizen! WATOKNAPA s Dredy po víkendovém celkově třináctihodinovém zápřahu vyklidili přístřešek na dřevo od nánosu historie a připravili jej pro naskladnění nového použitelného topiva. Díky Honzovi Drozdovi a taťkovi od Dredy byl nepoužitelný odpad odvezen do Ekoservisu, kde jej dali na váhu a ta ukázala půl tuny! Vše můžete zkouknout v přiložené fotogalerii.

Děkujeme všem zúčastněným, dobrá práce! Použitelné z čurbesu vydolované topivo bude navráceno zpět, další výzvou je vedlejší provizorní přístřešek, u něhož můžeme doufat, že se při úklidu nezřítí pracantům na hlavu 🙂

Úklid přístřešku / Google Photos