Vernisáž výstavy Skautské století v Zábřehu

Ve středu 11. září se konala slavnostní vernisáž výstavy Skautské století v Zábřeze, kterou náš kmen pořádá v zábřežském muzeu při příležitosti stoletého výročí založení skautingu v našem městě. Výstavu zahájily krátké proslovy vedoucího muzea a MIČKINIKWY, pěvecké vystoupení našich členů za doprovodu Kiwiho kytary a pak už se všichni příchozí mohli věnovat prohlídce unikátních materiálů ze stoleté historie zábřežského skautování. Vernisáže se mimo jiných účastnil i zábřežský starosta a dlouholetý skaut František John, stejně jako mnozí bývalí skauti z let minulých. Dle jejich reakcí si i oni mezi vystavenými exponáty našli mnohé připomínky své skautské činnosti a rádi zavzpomínali na doby bezstarostných letních táborů a výprav s kamarády. Škoda jen, že si na vernisáž nenašli cestu aktivní členové ostatních oddílů z našeho města.

Výstavu můžete navštívit až do 29. září v otvírací době zábřežského muzea.

Vernisáž výstavy Skautské století / Google Photos