110. kmenový sněm

Závěrečný páteční táborový večer byl jako obvykle věnován sněmu. Náš kmen zasedl v posvátném kruhu již postodesáté, zatímco pro příbramské Mohawky se jednalo o sněm čtrnáctý. Sněmu se účastnilo také několik hostů – WAKIŠAKA se Syslem z Ksigudanu, bývalý šavanský bojovník a jeden z vedoucích letošního tábora Tarzan, naše velká pomoc v kuchyni Helča a také Wakiho děti Dan a Lentilka.

Zápolení o skalpy se stalo doménou Káňat, která také pomyslně vyhrála boj o Agitanovo roucho, bylo uděleno přesně 110 orlích per, několik základních hodností lesní moudrosti a konečně po dlouhé době také dvě nejvyšší šlechtické hodnosti sachem, a to WATOKNAPĚ a TAWASUTOVI. Táborové bodování vyhrála Čivava, celoroční pak Sedmikráska, která tak získala vypsanou prémii Rainbow deku. Tuto odměnu si odnesla také Koloušek za nejlepší celoroční docházku na kmenové akce. Titul Muž (žena) sněmu získala Lasička, ta se v závěrečném hlasování také zaslouženě stala Jediným Šípem letošního tábora. Vítězství v táborovém bodování úklidu stanů kupodivu získalo týpí náčelnictva a pro letošní tábor byl vybrán název Tábor deseti týpí.

 

110. sněm Shawnee / Google Photos