Výprava do neznáma

Týden po indiánském dni nás čekala trochu záhadná akce, kterou zařizoval Kiwi. Nevěděli jsme kam jedeme a co můžeme čekat. K nemalé radosti velké části kmene jsme na cestu vyrazili Regiojetem, a tak se někteří hned ve vlaku připojili na dopravcem nabízený tablet a nevěděli jsme o nich až…….do Ostravy!!! Co nás tu čeká? Autobus MHD spolkl všech 32 účastníků výpravy a vyplivl nás pod kopcem Landek. Dle směrovek začínali někteří tušit, ostatní se možná ještě nechali zviklat řečmi vedení o zapomenutých plavkách a aquaparku. Po několika absolvovaných „náletech“ a mezirodového tvořivého klání jsme došli k cíli cesty – hornickému muzeu. Než jsme se vzpamatovali, stáli jsme před důlním výtahem, průvodce naposledy zacinkal a už jsme fárali pod zem. Tady nás čekala zajímavá procházka štolami s ukázkou důlních pracovišť, zažili jsme rachot zapnutého dopravníku a propadali úzkosti při pohledu na autentické figuríny rubající uhlí ve více než stísněných prostorech.

Po návratu na povrch jsme si prošli se sympatickým panem průvodcem expozici důlního záchranářství, která měla hned dva zlaté hřeby – záchranářskou sanitku a cvičnou dráhu pro trénink záchranářů. Oboje jsme prolezli skrz naskrz a je s podivem, že celá expozice přečkala šavanský nálet bez úhony 🙂

Celá akce byla Kiwim výborně zajištěná, časově vše navazovalo a všichni si určitě odvezli spoustu pěkných zážitků. Kupodivu na báňskou školu si nikdo přihlášky nevyžádal! 🙂

Výprava do neznáma / Google Photos