Úspěch šavanské archeologie!

Přátelé, je nám ctí podělit se s Vámi o naprostý unikát. Srdce pravověrných historiků plesají nad nečekaným nálezem, který učinil náčelník při úklidu klubovny. Jedná se o důkaz dávného propojení zvolské turistické akce, která je dnes známa pod názvem Za zvolskou labutí, a našeho kmene. Ano, již v roce 1976 se MIČKINIKWA vydal na trať o délce 30 kilometrů. V té době nejen že nebyl na světě nikdo z členů dnešních šavanských rodů, ale dokonce i dnešní degandawida byl ještě takříkajíc „na houbách“, a i náš kmen vznikl až o 12 let později!
Jsem rád, že byla tato historická relikvie zachována do dnešních časů, je opravdu cenným materiálem mapujícím samotné začátky zvolského pochodu. Náčelníku, díky!

Třicítka