JOTA/JOTI 2017

Stejně jako loni se náš kmen díky technickému zázemí a pomoci Martina Nečase mohl zúčastnit mezinárodní akce JOTA/JOTI (Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet). Letos probíhal už 60. ročník této akce, která je jakýmsi virtuálním celosvětovým Jamboree na radiových vlnách a internetu. Účastníci se tedy snaží navázat spojení s ostatními skautskými oddíly a družinami. I letos byla akce úspěšná a našim Ledňáčkům doplněným o náčelnictvo, Sil a Medvěda se opět podařilo několik zajímavých spojení udělat. Díky, Martine!

JOTA/JOTI 2017 / Google Photos