Šavani vyrazili na setkání družin do Karlových Varů

Akci předcházelo dlouhé váhání o tom kolik členů vyšleme na Setkání družin a nakonec jsme nešetřili a poslali hned 8 zástupců našeho kmene / Náčelník Mičkinikwa, rádce Ledňáčků Čača, rádce Koníků Sněhurka, pomocný dříč Medvěd, Hobit, Čéška, Dela a také lasička / . Akce byla moc povedená a všem účastníkům se líbila a to bylo dobře. Navázali jsme nové přátelství, které budou pro budoucí akce důležitá. V příštím období nás čekají společné akce v Brně, na Ivančeně či v Praze, které právě tyto vazby prověří a věřím, že i utuží. Časem přidáme druhou várku fotografií od našich bratrů a sester, kteří přislíbili něco poslat. Tak se těšte a mrkejte na naše stránky :-)

Šavani vyrazili na setkání družin do Karlových Varů / Google Photos