Tábor deštivých nocí

Se zpožděním zapříčiněným potáborovými dovolenými a také technickými problémy na straně providera domény vám konečně můžeme nabídnout obsáhlou fotogalerii táborového dění.

Tábor dostal na závěrečném sněmu název Tábor deštivých nocí, nicméně i přes rozmary počasí můžeme za všechny jistě říct, že jsme si užili více než dva týdny pohody, her, soutěží a jiných společných radovánek. Táborovému dění se věnuje i poslední číslo Březové kůry, takže přejeme příjemné počtení někde u vody, na chatě či u moře. Zkrátka užívejte prázdnin, dokud jsou, a na viděnou na zářijové Zahajovačce!

Tábor 2021 – Tábor deštivých nocí / Google Photos

Tábor postaven!

Byl to hektický den, ale vše se zdárně podařilo! Za vydatné pomoci některých tatínků a bývalých členů se nám dnes podařilo převézt veškeré táborové vybavení, postavit na louce 10 týpí včetně fungl nové osmičky, zprovoznit kuchyni i s táborovými kamny a celou ji zaplachtovat a dobudovat většinu nutného táborového zázemí. Starší členové už jsou na místě, zabydlují se a dolaďují tábořiště na zahájení samotného tábora a příjezd zbytku kmene. Ať žije tábor 2021!

Stavba tábora

Zakončovačka 2021

A máme tu konec dalšího školního roku, přátelé! Tentokrát trochu podivného, ale snad se vše do starých kolejí navrací, a tak jsme mohli uspořádat takřka v obvyklém režimu i naši tradiční zakončovačku ve Zvoli. Na povel ji měly naše podnáčelnice Eddie s Dredy a v přiložené fotogalerii se můžete přesvědčit, že se holkám rozhodně povedla. Děti si užily opět spoustu zábavy při mnoha hrách a soutěžích a předmětem mnoha debat byl samozřejmě blížící se letní tábor. Kotvy zvedáme příští týden, na viděnou ve Štítech!

Zakončovačka 2021 / Google Photos

Předtáborová brigáda a výprava v indiánském

Letošní předtáborová brigáda měla netradiční podobu. Jednak jsme se na rozdíl od předešlých let sešli všichni včetně rodičů a Mohawků pouze v jednom termínu a jednak jsme vzápětí na tábořišti i přespali, abychom se druhý den vydali na již loni plánovanou výpravu v indiánském oblečení.

Díky společnému úsilí se v sobotu podařilo vykopat tři latríny, vyspravit konstrukci kuchyně, zrenovovat lavice a stoly v jídelně, opravit techničák i zdravotku, dočistit tůňku a umývárku, připravit zásobu dřeva do kuchyně, vynosit a překontrolovat postele, zlikvidovat nefunkční studánku a nadělat něco týpiovek a kulatiny na chybějící rámy postelí. Děkujeme všem zúčastněným! Odvedená práce nám tak umožní napnout všechny síly k budování samotného tábora, které bude tentokrát plně na nás, neboť se nám z něj již letos omluvila Modrá želva. Nedá se nic dělat, každopádně děkujeme za roky předešlé!

Po práci legraci – poté, co od nás odpadly pracovní nástroje, užili jsme si veselé pospolitosti s příbramskými Mohawky a připravili též něco společné krmě. Krásné počasí nám umožnilo nocleh  pod širákem a ráno jsme pobalili a plni odhodlání vyrazili v neděli v indiánském oděvu na více než 14 km dlouhý přesun přes Drozdovskou Pilu do Hoštejna na vlak. Úmorné vedro nás neskolilo, cesta vedla většinou v příjemném stínu lesa a občasné ochlazení v Březné a návštěva osvěžovny U Zárubů nás udržely v dobré kondici a náladě. Túru zvládli bravurně  i odvážlivci z řad mladších rodů – Větvička, Očko a Sýček! Na viděnou při Zakončovačce!

Předtáborová brigáda a výprava v indiánském / Google Photos

První předtáborová brigáda

První červnovou sobotu se pětice neohrožených Amazonek WATOKNAPA, Bety, Liška, Lasička a Sedmikráska vydala na tábořiště, aby se popasovala s vyčištěním řádně zanešené tůňky nad umývárkou. Tůňka před jejich snažením připomínala spíše lázeňské skladiště léčivého bahna, po velké porci společné práce svitla naděje, že i letos bude táborová koupelna plně funkční a ani ti největší táboroví špindírové pravidelné hygieně neuniknou.

Na závěr brigády řidič Honza zmožené pracantky unesl proti jejich vůli na zmrzlinu, ostatně jejich odmítavou konzumaci si můžete prohlédnout s ostatními obrázky ze sobotní dámské jízdy v přiložené fotogalerii….

Čištění tůňky 2021 / Google Photos

 

Lázně Bludov

V pátek 4.6.2021 jsme auty bratrů Kiwiho a WYOMINGA vyrazili do Velkých Losin na hudební schůzku Modré Želvy a oldskautů. Ta byla spojena s návštěvou Sachema AJAGUA, který tam teď měsíc léčí své poranění z klanového pytlování, které se odehrálo v měsíci únoru. Sešli jsme se v sestavě AJAGU, WYOMING, Kiwi, Ferda, Marky, MIČKINIKWA, Blek a Gurchu. V první části jsme probrali předtáborovou brigádu, kterou organizuje MIČKINIKWA. Druhým bodem byla návštěva šumperského divadla. Nakonec se přihlásilo 6 zájemců, a tak příští pátek vyrážíme. Poté se rozezněla kytara v rukou Kiwiho a Gurchua a nečekaně se k nám přidalo i pár lázeňských hostů. Akce byla povedená a začali jsme tvořit náš oldzpěvník. První listy dodal Kiwi.
Domů jsme dorazili okolo 21. hodiny. Poděkování patří řidičům (WYOMING a Kiwi) a kytaristům (Gurchu a Kiwi).

I činnost starších bojovníků se rozjela naplno…

Po předchozích povedených akcí Otevírání studánek a setkání k příležitosti založení 95. klubu zábřežských oldskautů se v neděli 30.5. večer uskutečnila další akce starých pák. Šavanská legendární edice má další publikaci a to Sborníček o tragické události bratrů Klimešů. Sborníček byl předán účastníkům nedělní akce. Na břehu řeky Sázavy proběhl vzpomínkový rituál a díky Gurchuovi jsme zapěli pár písníček. Akce se líbila a poděkování od starosty Františka Johna a pana Vysockého, který  má kořeny v rodině Klimešů.

Nejbližší akce klanu Modrých želv – páteční Velkolosinská notička, indiánské kulturní okénko 11.6. , táboření a předtáborová brigáda.

Za klan Modrých želv MIČKINIKWA

Oldskauti / Google Photos

Činnost po půlroční odmlce obnovena!

S ústupem covidové pandemie se konečně uvolnila Vládou ČR vydaná opatření a umožnila obnovu kmenové činnosti v obvyklé podobě. Se začátkem června se tak konečně opět setkáváme na každotýdenních pravidelných rodových schůzkách, v polovině června se pak účastníci tábora a dobrovolníci z řad rodičů setkají na louce u Štítů, aby společnou rukou zapracovali na sobotní brigádě. Družiny starších (Káňata a Vlci) a případní dobrovolníci z řad mladších na tábořišti přespí a zúčastní se nedělního přesunu v indiánském oblečení do Hoštejna – indiánský oděv podmínkou!

Úklid před klubovnou

Jak už to bývá, stěhování s sebou neodmyslitelně nese i velký úklid a zbavení se nepotřebných či již nefunkčních věcí. Nejinak tomu bylo i v případě stěhování kmenového majetku z Bludova do Zábřeha. Prostor před klubovnu z větší části zabírala hromada právě takového harampádí, které bylo třeba odvézt do Separexu. O tuto záslužnou práci se postarali rukou společnou Ferda s Komárem a vedení jim za celý kmen posílá velký dík!

Úklid před klubovnou / Google Photos