Šavanské placky

V tomto roce jsme se vrhli do výroby pamětních placek na naše šavanské akce. Mnozí z vás již mají doma pěknou sbírku, a to buď placek táborových, anebo z veřejnosti přístupných akcí. Poslední letošní placku budete moci získat na tradiční a široké veřejnosti opět přístupné akci Vánoční tvořivé dílny, která proběhne v sobotu 9. prosince 2017 v sokolovně v Leštině.

Body, body, body

Členům kmene připomínáme, že v říjnové Březové kůře dostali poprvé možnost získat prémiové body do javorové nažky (bodování členů kmene). Stačí správně zodpovědět několik otázek týkajících se článků ve zmiňovaném čísle našeho časopisu, pro pozorné čtenáře to jistě nebude problém. Odpovědi zasílejte mailem Eddie (mailová adresa taktéž v BK), anebo nahlaste osobně.

1) Kolik odvážlivců se vydalo na letošní prémiovou trasu Drsoň v rámci Branné stezky pořádané naším kmenem?

2) Kde probíhal první šavanský podzimní hon? Případně komu patří tamní chata?

3) Jak se jmenuje vzdělávací ústav, kde se snaží Medvěd domoci svého středoškolského vzdělání?

4) Jakým slovem se označují indiánské taneční slavnosti?

5) Jak byl nazýván parník, který se účastnil bitvy u Bad Axe a svým drtivým účinkem prakticky ukončil Válku Černého jestřába?

Deskové hry 2017

V sobotu 11. listopadu jsme opět po nějakém čase uspořádali veřejně přístupnou akci Deskové hry. V příjemném prostředí hrabovské základní školy se sešla asi padesátka účastníků a na mnoha stanovištích probíhala urputná zápolení v Osadnících z Katanu, Labyrintu, Halali, Carcassone, lovení rybiček, stavění věže a mnoha dalších hrách. Kromě herního nadšení a setkání s mnoha kamarády z tábora z řad Zálesáků byla pro zúčastněné odměnou další originální placka z šavanské dílny.

Opět přinášíme bohatou fotogalerii (pro rozbalení stačí kliknout na úvodní fotografii), děkujeme hrabovské škole a městu Zábřeh za podporu a na viděnou na další akci!

Deskové hry 2017 / Google Photos

Dušičky

V pátek 3. listopadu se sešla skupinka oldskautů u zábřežského hřbitova a pod vedením náčelníka Mičkinikwy obešla hroby 20 skautů a skautek. Na všech navštívených hrobech jsme zapálili vzpomínkovou svíčku.

Dušičky / Google Photos

Dušičky

Blíží se Dušičky a staří Šavani zavítají na zábřežský hřbitov, aby zapálili svíčku na hrobu Hugo Morávka – Sachema Agitana. Tentokrát MIČKINIKWA zájemce provede také po hrobech zábřežských skautů. Pokud máte zájem, napište mu a on vám napíše, kdy a kde.
Na fotografii je skupinová fotografie skautů z roku 1994, kdy Šavani spoluorganizovali setkání roverů a rangers okresu Šumperk – na foto vidíme zástupce oddílů Trojka Shawnee / Agitan – zcela vlevo /, 5. oddíl Pegas Šumperk, 1. dívčí oddíl Šumperk, 3. dívčí oddíl Šumperk, skauti Bludov.

Dušičky / Google Photos

 

JOTA/JOTI 2017

Stejně jako loni se náš kmen díky technickému zázemí a pomoci Martina Nečase mohl zúčastnit mezinárodní akce JOTA/JOTI (Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet). Letos probíhal už 60. ročník této akce, která je jakýmsi virtuálním celosvětovým Jamboree na radiových vlnách a internetu. Účastníci se tedy snaží navázat spojení s ostatními skautskými oddíly a družinami. I letos byla akce úspěšná a našim Ledňáčkům doplněným o náčelnictvo, Sil a Medvěda se opět podařilo několik zajímavých spojení udělat. Díky, Martine!

JOTA/JOTI 2017 / Google Photos

Podzimní hon

Chlad, sychravé počasí a krajinou se táhnoucí cáry mlhy – takové kulisy mělo sobotní ráno s datem 21. října. Navzdory tomu se nad Zvolí sešla četná šavanská ekipa k účasti na prvním kmenovém honu. Zdejší lesy a mýtiny totiž přímo překypují bohatou lesní faunou a i naši lovci (a pytláci) záhy narazili na stopy zajíců, koroptví, lišek, divokých prasat a jelenů, mnohým z nich zkřížil cesty dokonce i medvěd – tentokrát opravdu i ten s malým „m“ 🙂 Pracovníci výkupny slovené zvěře tak záhy nevěděli, kam dřív skočit, neboť náhle probuzená lovecká vášeň rozhýbala k neuvěřitelným výkonům i některé jinak pohodlnější členy kmene 🙂

Jako nejschopnější lovec (a hlavně ničeho se neštítící obchodník s prohnanými pytláky) se nakonec ukázala Čača, překvapili však i někteří z mladších. Konečné pořadí vám nabídnu v pozdějším příspěvku, ale i tentokrát spíše než na celkovém umístění záleželo na tom, že jsme se sešli k další společné sobotní akci a užili si spoustu zábavy. Závěrem se omlouvám za ne příliš kvalitní fotografie, aspirantem na cenu World Press Photo opravdu nejsem, a děkuji Sil, Eddie, Medvědovi a Robinovi za pomoc při organizaci hry.

Lovu zdar!

Sg. Ostříž

Podzimní hon kmene Shawnee / Google Photos