Body, body, body

Členům kmene připomínáme, že v říjnové Březové kůře dostali poprvé možnost získat prémiové body do javorové nažky (bodování členů kmene). Stačí správně zodpovědět několik otázek týkajících se článků ve zmiňovaném čísle našeho časopisu, pro pozorné čtenáře to jistě nebude problém. Odpovědi zasílejte mailem Eddie (mailová adresa taktéž v BK), anebo nahlaste osobně.

1) Kolik odvážlivců se vydalo na letošní prémiovou trasu Drsoň v rámci Branné stezky pořádané naším kmenem?

2) Kde probíhal první šavanský podzimní hon? Případně komu patří tamní chata?

3) Jak se jmenuje vzdělávací ústav, kde se snaží Medvěd domoci svého středoškolského vzdělání?

4) Jakým slovem se označují indiánské taneční slavnosti?

5) Jak byl nazýván parník, který se účastnil bitvy u Bad Axe a svým drtivým účinkem prakticky ukončil Válku Černého jestřába?