Tábor zbourán

V sobotu 10. srpna vyrazili MIČKINIKWA, WATOKNAPA s manželem, TAWASUTA, Dominik, Vrabčák, taťka od Kecalky, IQ a Korálka s mamkou a Tarzan zbourat letošní tábor a uklidit louku. Pomohli nám také tábořící Jindra, Zdeněk a jejich svěřenci, a tak šla práce pěkně od ruky. Odvoz opět zajistil s firemními dodávkami Komár a v jednu hodinu odpoledne byla louka opět prázdná a letošní tábor připomínaly už jen vyšlapané cestičky a kruhy po zbouraných týpích. Díky všem!

Bourání tábora / Google Photos

Velká událost v náčelnictvu!!!!

Eddie

 

Je to tak, přátelé! Přestože ani samotná oslavenkyně této skutečnosti nechtěla uvěřit a musela si zkontrolovat své datum narození ve svém občanském průkazu, je nám ctí oznámit vám, že naše Eddie dosáhla v plné duševní síle své plnoletosti!

Eddie, za celý kmen Ti přejeme, ať i v dalších letech kráčíš po suchých stezkách pod čistou modrou oblohou! 

Náčelnictvo Shawnee

Vnučka E.T.Setona v ČR!

Na konci července dorazila do Prahy vnučka E. T. Setona Julia A. Seton, aby mj. na půdě Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v rámci přednášky nazvané Lovec vlků povyprávěla o svém dědečkovi a zakladateli woodcraftu Ernestu Thompsonovi Setonovi. Za Midewiwin se této akce účastnili TUWANAKHA a MIČKINIKWA, který pro naše stránky také nafotil několik fotografií.

Přednáška J. Seton / Google Photos

Táboření družin

V rámci hlídání tábořiště před jeho zapůjčením oddílu vedenému Jindrou Baťkovou vyrazili do Štítů na dvojdenní tmelení i dobrovolníci z rodu Medvědů a následně i Káňat pod vedením šamanky WATOKNAPY. V době prázdnin a dovolených někteří členové této možnosti využít nemohli, ale nedá se nic dělat, nelze vždy stihnout všechno. Zato zúčastnění času stráveného na místě letošního Tábora deseti týpí určitě nelitovali, z přiložené fotogalerie můžete vidět, že bylo opravdu veselo 🙂

Táboření družin / Google Photos

110. kmenový sněm

Závěrečný páteční táborový večer byl jako obvykle věnován sněmu. Náš kmen zasedl v posvátném kruhu již postodesáté, zatímco pro příbramské Mohawky se jednalo o sněm čtrnáctý. Sněmu se účastnilo také několik hostů – WAKIŠAKA se Syslem z Ksigudanu, bývalý šavanský bojovník a jeden z vedoucích letošního tábora Tarzan, naše velká pomoc v kuchyni Helča a také Wakiho děti Dan a Lentilka.

Zápolení o skalpy se stalo doménou Káňat, která také pomyslně vyhrála boj o Agitanovo roucho, bylo uděleno přesně 110 orlích per, několik základních hodností lesní moudrosti a konečně po dlouhé době také dvě nejvyšší šlechtické hodnosti sachem, a to WATOKNAPĚ a TAWASUTOVI. Táborové bodování vyhrála Čivava, celoroční pak Sedmikráska, která tak získala vypsanou prémii Rainbow deku. Tuto odměnu si odnesla také Koloušek za nejlepší celoroční docházku na kmenové akce. Titul Muž (žena) sněmu získala Lasička, ta se v závěrečném hlasování také zaslouženě stala Jediným Šípem letošního tábora. Vítězství v táborovém bodování úklidu stanů kupodivu získalo týpí náčelnictva a pro letošní tábor byl vybrán název Tábor deseti týpí.

 

110. sněm Shawnee / Google Photos

Letní tábor – 5. fotogalerie

Máme tu v pořadí pátou fotogalerii z „Tábora deseti týpí“, která vás provede letem světem děním druhého táborového týdne. Děti si mj. užily další mimotáborovou výpravu, den hvězdných válek nebo den smyslů, také vyvrcholila celotáborová hra závěrečným hledáním pokladu a v pátek jsme všichni společně zasedli k již 110. šavanskému sněmu (pro Mohawky se jednalo o jejich 14. sněm). Z něj přineseme samostatnou fotogalerii.

77 new photos by Zdeněk Mlčoch / Google Photos